Template Blogspot này là một theme rất phù hợp với những trang về tin tức sức khoẻ, làm đẹp... có khoảng 5 đến 8 chuyên mục.

Hình demo:
Share Template Blogspot là tin tức, sức khoẻ, báo..


Video demo:

Link download: Mediafire

Webdemo: Sức khoẻ giới tính

Chúc các bạn có một Template hợp ý: Vi-share.com